Reference: optimalizace infrastruktury

Optimalizace infrastruktury v Tiskárně RUCH

Tiskárna RUCH s.r.o.

Tento projekt jsme realizovali v prvním pololetí roku 2013. Cílem projektu byla celková optimalizace IT infrastruktury a příprava pro aktualizaci produkčních systémů firmy. Přečtěte si prosím, jak jsme postupovali krok za krokem. Výsledkem byla úspora a spokojenost zákazníka.

Konsolidace dat

Prvním krokem bylo zkonsolidovat všechna produkční a administrativní data firmy na jednom bezpečném místě a rozdělit je v obecně srozumitelné struktuře. Za tímto účelem jsme do firmy pořídili datové úložiště, které svými parametry zabezpečilo dostatečnou kapacitu jak pro firemní dokumenty, tak pro plánované zálohování.

Konsolidace serverů

Druhý krok byl zaměřen na vytvoření prostředí pro využití výkonu fyzických serverů. Po odzálohování jednoho ze tří serverů jsme nainstalovali Microsoft Hyper-V Server 2008 R2. V tomto virtualizovaném prostředí jsme následně zazálohovaný server spustili a migrace spojená s upgradem produkčních serverů mohla začít.

Převod všech fyzických serverů do virtuálního prostředí umožnil konsolidovat výkon a propustnost fyzických serverů a sdílet tyto prostředky mezi všechny virtuální servery, což výrazným způsobem zrychlilo jejich odezvu směrem k uživatelům.

Optimalizace nastavení

V tomto průběžném kroku jsme nastavovali funkce stávajících Windows Serverů tak, aby sloužily svému účelu. Zejména se jedná o indexované vyhledávání, které uživatelům umožňuje vyhledávat ve všech dokumentech (i PDF) na serveru a jejich obsahu během několika vteřin.

Další zajímavá funkce je zálohování pomocí stínových kopií, které uživatelům umožňují obnovit jakýkoli soubor na serveru do stavu, ve kterém se nacházel v minulosti. Minulost pro tento případ chápeme jako okamžiky ve dvouhodinových intervalech po dobu 14 dnů zpětně. Díky tomu už se nestane, že by vám někdo přepsáním nebo smazáním souboru zničil práci, každý uživatel si předchozí verzi dokáže najít a obnovit sám, což je vždy nejrychlejší.

Zároveň jsme nastavili i konsolidované zálohování virtuálních serverů do diskového pole, což znamená, že máme vždy maximálně jeden den staré zálohy produkčních serverů několik týdnů zpětně.

Úspora

Během realizace projektu jsme vyhodili spoustu kabelů, různorodých krabiček a tiskáren. Ušetřili jsme jeden server, který jsme od zákazníka odkoupili. Paušální úspora tedy byla především v účtu za elektrickou energii a v nákladech za tisk. Podle slov zákazníka uživatelé získali důvěru k celému řešení a naučili se dokumenty mezi sebou sdílet místo toho, aby je tiskli jako v minulosti.

Další nepřímá úspora je skrytá v čase, který uživatelé tráví řešením jednotlivých problémů. Díky pokročilému vyhledávání a umístění všech informací na jednom místě vede k cíli typicky kratší cesta než v minulosti, což zvyšuje produktivitu.

Nedílnou součástí úspor je i stabilizace výrobního procesu. Díky přímočarému nastavení jednotlivých komponent a vyřazení všech zbytečných prvků systému jsme dosáhli výrazně nižší poruchovosti. Na produkční servery se nyní mohou zaměstnanci tiskárny dokonale spolehnout, což je při plánování výroby velmi podstatné. Všechny výpadky spojené s IT jsou nyní plánované jako nutná údržba, kterou je potřeba čas od času provést.

 

 

Design by SM Works

Copyright JVV-Systems.cz 2005 - 2015 Liberec

Přihlásit do zákaznické sekce Nástroj pro okamžitou podporu