Zálohování Windows Serveru

Zálohovací scénáře

Zálohování dat může probíhat podle několika různých scénářů, vždy záleží na přání zákazníka a úmyslu proč vlastně zálohuje. Rozlišujeme on-site backup - tedy zálohu v místě, kde je umístěn server, off-site backup - zálohu ve vzdálené lokalitě a shadow copy - uživatelský způsob obnovení konkrétních souborů a složek na file serveru. Všechny tyto přístupy lze vzájemně kombinovat.

On-site backup

Základní typ zálohy, který doporučujeme všem zákazníkům. U některých typů instalace je dokonce povinný - například u Exchange Serveru kvůli odmazání transakčních logů. Funguje tak, že se jednou denně provede plná záloha serveru na vyhrazený pevný disk. Tím může být disk fyzicky přítomný v serveru, disk připojený přes USB nebo eSATA, či síťové úložiště připojené přes iSCSI.

Záloha se sice provádí plná, ale na cílovém disku je zapnutá stínová kopie. Cílový disk tak podle své kapacity dokáže uchovávat jednotlivé verze a je možné se v zálohách vrátit i několik měsíců zpět. Například při použití zálohovacího disku o kapacitě 150% primárního úložiště je možné udržovat kolem 60 dnů zpět. Toto je příklad typického použití, v praxi samozřejmě vše závisí na četnosti a objemu změn.

Tato záloha lze také použít při chybě hardwaru ke kompletní obnově serveru.

Off-site backup

Pokud ve vaší serverovně hrozí nebezpečí krádeže, nebo živelní pohromy, měli byste zvážit tento typ zálohy. Principielně jde o to, že mimo firmu existuje ještě jeden server s datovým úložištěm, na kterém jsou uložena stejná data jako na primárním firemním serveru. Vestavěná služba replikace souborů se stará o replikaci změn v souborech.

Tím, že jsou replikovány jen změny na úrovni bloků souborů je celý proces nenáročný a může probíhat po celý den, aniž by ohrozil výkon vašeho internetového připojení. Navíc jde rychlost přenosu změn omezit na bázi jednotlivých půlhodin. Celé řešení je navrženo tak, aby nebrzdilo uživatele v práci.

Na sekundární server lze samozřejmě použít i on-line backup a tím zvýšit bezpečnost a nepřijít o historii změn.

Shadow copies

Stínové kopie jsou uživatelsky velmi vděčný nástroj. O jejich pořizování se stará server a dokáže to dle nastavení i každou hodinu. Díky této funkci se uživatel bez pomoci IT pracovníka dokáže vrátit k verzi souboru nebo složky tak, jak byla uložena na serveru v minulosti. Typicky jde o případ kdy vám na serveru kolega smaže soubor, nebo přepíše jeho obsah. Přes vlastnosti tohoto souboru, nebo jeho nadřazené složky se dokážete vrátit ke stavu souboru v minulosti i v případě, že byl mezitím odstraněn.

Design by SM Works

Copyright JVV-Systems.cz 2005 - 2015 Liberec

Přihlásit do zákaznické sekce Nástroj pro okamžitou podporu